یاسر سلیمانی

مشاور برندینگ دیجیتال

درباره یاسر سلیمانی

مشاوره اجرایی در خصوص برندینگ در فضای دیجیتال و راه اندازی کسب و کار آنلاین

تحصیلات: کارشناس فناوری اطالعات دانشگاه آزاد اسلامی | دانش آموختـه MBA در مرکز آموزش عالی خالقان جــوان |
دانش آموخته DBA

سابقه شغلی:

مشاور برندینگ دیجیتال آرنا رشد مشهد
▪ مشاور برندینگ دیجیتال فروشگاه قفل و دستگیره مجیری مشهد
▪ مشاور اجرایی عمارت زعفران ) گروه سرمایه گذاری امیدفر
▪ مشاور دپارتمان دیجیتال مارکتینگ هولدینگ پناپ مشهد
▪ مشاور اجرایی عمارت وکیل مشهد
▪ مشاور اجرایی مجموعه تولیدی آجیل چی مشهد
▪ مشاور اجرایی کارخانه پوشاک اطمینان مشهد
▪ مشاور دپارتمان فضای مجازی و کسب و کار آنالین مجموعه تولید میز و صندلی هتلی و آپارتمانی پاندا

سوابق تدریس:

▪ مدرس کارگاه برندسازی شخصی در دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
▪ مدرس دوره های کسب و کار آنالین و بازاریابی دیجیتال در موسسه آموزش عالی آزاد امین مشهد
▪ مدرس دوره های تولید محتوا و استفاده حرفه ای از فضای مجازی در مراکز فرهنگی مختلف
▪ برگزاری بیش از 150 ساعت کارگاه آموزشی با موضوعات اصول فروشندگی در مجموعه لناسنتر
▪ 80 ساعت آموزش در حوزه اخالق حرفه ای در محیط کار ویژه کارکنان کارخانه آجیل ارس

مهارت های فردی:

مشاوره | تدریس و مربی گری | تولید محتوا | راهبری امور اجرا یی | تهیه پروپزال های اجرایی و تحلیلی

دوره ها